Växtodling

Vi är stolta över att få vara lantbrukare och få förmånen att producera bra livsmedel. Vi värnar om miljön och har som målsättning att arbete MED jorden och inte emot den. För oss är det ett självklart val att driva lantbruket ekologiskt och därmed få sätta KRAV-märket på våra produkter. Det innebär att vi har en växtföljd som inkluderar mycket vallodling. Vi försöker även få in grödor som är kvävefixerande vilket gör att behovet av gödsling minskar. Övriga gödselmedel är höns- och grisgödsel, vinass (restprodukt från jästtillverkningen) och biofer (benmjöl).