Välkommen till Skrivargården!

Skrivargården som ligger utmed Svartån har fått sitt namn från en kammarskrivare Hall som bodde på Skrivargården i mitten av 1800-talet. Vid samma tid skedde laga skifte och gården flyttades från Govlösa by till dess nuvarande plats. Det är nu sjätte generationen som driver gården.

Tidigare ingick det kor, hästar, grisar och höns i gårdens verksamhet men numera drivs gården kreaturlöst förutom fritidshästar. Lantbruket inriktas på ekologisk växtodling av spannmål, oljeväxter och baljväxter samt vallproduktion.

Arealen är 65 hektar åker, 28 hektar skog samt beten, totalt 100 hektar. Dessutom arrenderas 65 hektar åkermark. Övriga verksamhetsgrenar är champinjonodling, maskinstation samt biodling. Arbetsstyrkan består av familjen samt säsongsanställda.

2107

Växtodling

På Skrivargården bedrivs ekologisk växtodling som inkluderar spannmål, oljeväxter, baljväxter och vall.

Läs mer
Svamp

Svamplådan

Vi har en champinjonodling på gården där vi tar fram både vita och bruna champinjoner. Nu finns det även möjlighet att själv få njuta av möjligheten att odla svamp hemma. Färskare svamp går inte att få! Beställ en svamplåda till dig själv eller överraska en vän med en rolig present.

Läs mer
2984

Maskinstation

Vi har möjlighet att köra en del utanför gården och hjälpa till med putsning, hackning, harvning, insådd och tröskning.

Läs mer
Img 2138

Biodling

Runtom våra fält på gården har vi bigårdar som gynnar den biologiska mångfalden och så klart även våra grödor när vi odlar åkerböna, raps eller rödklöver. Förutom pollineringseffekten får vi även njuta av den fina honung som våra bin producerar. Vår honung är KRAV-märkt och säljs i butiker runtom i länet.

Läs mer